Lekce 34 – Modální slovesa „must“ a „need“

Úvod do anglických modálních sloves

O modálních slovesech již něco víte z dřívější lekce, kde jste se naučili používat jiné modální sloveso „can. V této lekci se naučíte další dvě často používaná a užitečná modální slovesa. Tentokrát to budou: „must“ a „need“ a jejich zápory (včetně zkrácených tvarů): „must not“ („mustn`t“) a „need not“ („needn`t“)

Anglické „must“ = „muset“ a jeho použití

Anglické slovíčko „must“ překládáme do češtiny jako „muset“. Jeho použití je docela jednoduché, protože svůj tvar nikdy nemění. Používáme ho pouze v přítomném čase, ale s jeho pomocí můžeme dávat například doporučení do budoucna (významové sloveso zůstává v základním tvaru). V případě, že chceme použít „must“ v jiném čase, tak se místo toho používá „have to“, ale o tom v jiném článku. V následujících odstavcích se můžete podívat na příklady použití, a co vše může „must“ znamenat:

Must“ – Vyjádření povinnosti:

  • I must memorize all for exam. – Všechno si musím zapamatovat na zkoušku.
  • You mustwear a seatbelt in the car. – V autě se musíš připoutat.
  • You must be carefull. – Musíš být opatrný.
  • You must be on time. – Musíš příjít na čas.
  • You must keep it secret. – Musíš to tajemství udržet.

Must“ – Zdůraznění nutnosti něčeho:

  • You must give up smoking. – Musíš přestat kouřit.
  • You muststudy all about math before the exam. – Před zkouškou se musíš naučit všechno o matematice.

Must“ – Vyjádření jistoty, že je něco pravda – dedukce:

  • It mustbe really cold. – Musí být opravdu chladno. (předtím se podíval z okna a viděl, že mrzne.)
  • Jane mustbe at home. He called me 2 minutes ago. – Jana musí být doma. Ona mi volala dvě minuty zpátky.

Must“ – Důrazná rada nebo doporučení:

  • You mustsee the new rules. – Musíš vidět nová pravidla.,
  • You musttry it. – Musíš to zkusit.

Anglické „must not („mustn`t“)  = „nesmět“ a jeho použití

Studentům, kteří s angličtinou začínají, se někdy stává, že „mustn`t“ překládají jako „nemuset“, což je špatně. Správný překlad „mustn`t“ do češtiny je „nesmět“.

Zákazy nebo nutnost něco nedělat

  • You must not tel lit anyone. – Nesmíš to říct nikomu.
  • You must not be late. – Nesmíš mít zpoždění.
  • You must not smoke there. – Tam nesmíš kouřit.

Anglické „need“ = „potřebovat“ a jeho použití

Stejně jako předchozí modální sloveso „must“ i „need“ se používá pouze v přítomném čase. Jako vždy si ukážeme příklady použití:

  • I need two more eggs. – Potřebuji dvě další vejce.
  • We need the support of you. – Potřebujeme Tvou podporu.

Anglické „need not“ („needn`t“)  = „nemuset“ a jeho použití

Need not“ do češtiny překládáme jako „nemuset“, „není nutné něco dělat“. Tedy teď se dostáváme k českému opaku „muset“.

Možná jste někde viděli napsané „do not need to / does not need to“ nebojte se není to další jiné modální sloveso (i když těch Vás ještě pár taky čeká), ale znamená to to stejné jako  needn`t. U této verze použití si dávejte pozor na to, že za „do not need / does not need“ patří ještě „to“. U need not“ („needn`t“) zase žádné „to“ nedávejte. V uvedených příkladech uvidíte i odstrašující případy:

  • I need not hurry. – Nemusím spěchat.
  • I do not need to hurry. – Nemusím spěchat.
  • I need not to hurry. – Chyba!!! Takhle by to nešlo !!!
  • I do not need hurry. – Chyba!!! Takhle by to nešlo !!! (mezi „do not need“ a „hurry“ patří ještě „to“).

What now?

- a - a few - a little - a lot - a lot of - a.m. - above - across - always - am - among - an - any - April - are - at - August - be - be going to - behind - below - between - billion - by - can - can not - can`t - countable nouns - daily - December - dislike - eight - eleven - February - few - first conditional - five - four - four times - frequently - Friday - from - going - going to - half - hardly ever - have - have got - her - his - how - how - how far - how many - how much - how often - hundred - in - in front of - is - its - January - July - June - let us go - like - little - lots of - many - March - May - million - Monday - monthly - much - must - my - near - need - never - next to - nil - nine - no - normally - nougth - November - o`clock - occasionally - October - often - on - on the top of - once - one - onto - opposite - our - over - p.m. - past - present simple - quarter - rain - rarely - regularly - Saturday - say - second conditional - seldom - September - seven - six - snow - some - sometimes - sun - Sunday - tell - ten - the - their - there are - there is - third conditional - thousand - three - three times - through - Thursday - to be - towards - Tuesday - twice - two - uncountable nouns - under - usually - was - Wednesday - were - what - when - where - which - who - why - will - won`t - would like - yearly - your - zero - zero conditional

Kontakt:

anglina.unas@email.cz