Podmínkové věty

Úvod do anglických podmínkových vět

V angličtině rozeznáváme celkem 4 druhy podmínkových vět: nultý kondicionál, první kondicionál, druhý kondicionál a třetí kondicionál. Postupně si projdeme všechny, ale než začnete, tak se hodí, pokud umíte používat následující časy. Pro nultý kondicionál si vystačíte s přítomným časem prostým. Pro pochopení prvního kondicionálu musíte krom přítomného času prostého, umět také budoucí čas prostý (pomocné sloveso „will“). U druhého kondicionálu budete potřebovat minulý čas prostý a pro třetí kondicionál předminulý čas prostý. Už víme, co jsou požadované vstupní znalosti, tak směle do toho.

Nultý kondicionál (Zero conditional)

Nultá podmínková věta je jednoduchá a vyjadřuje všeobecně známá pravidla. Prostě říkám, že se něco stává, když… . Hlavní i vedlejší věta je v přítomném čase prostém. V tomto případě překládáme „if“ jako „když“.

Struktura věty pak vypadá, takto:

If + věta v přítomném čase prostém, věta v přítomném čase prostém.

Příklady použití ve větách:

  • If you heat icecream, it melts. – Když zahřeješ zmrzlinu, tak se rozteče.
  • If water heats to 100 degrees, it boils.– Když zahřeješ vodu na 100 stupňů, tak vaří.
  • If people eat too much chocolate, they get fat. – Když ji lidé příliš mnoho čokolády, tak tloustnou.
  • If babis are thirsty, they cry. – Když mají děti žízen, tak pláčou.
  • Plants die if they don’t get water. – Rostliny umírají pokud nedostanou vodu.
  • If you want to come, let me know before 6 pm. – Jestli chceš přijít, tak mi dej vědět před 5 hodinou odpoledne.
  • If Jane phones, tell me about it. – Jestli Jana zavolá, řekni mi o tom.

První kondicionál (First conditional)

První podmínková věta je o trochu složitější. Používá se pro reálné podmínky a vyjadřuje, co se stane, jestliže … . Ve vedlejší větě se většinou používá slovíčko „If“ = „jestliže“  a vedlejší podmínková věta je v přítomném čase prostém. Hlavní věta je v budoucím čase prostém.

Struktura první podmínkové věty:

If + věta v přítomném čase prostém, věta v budoucím čase prostém.

Příklady použití ve větách:

  • If it rains, you will get wet.  – Jestli bude pršet, tak budeš mokrý.
  • If I have time, I’ll learn English. – Jestli budu mít čas, tak se budu učit angličtinu.
  • If he calls me, I will go there. – Jestli mi zavolá, půjdu tam.
  • If you don’t leave my house, I’ll call the police.  – Jestliže neopustíš můj dům, tak zavolám policii.

Druhý kondicionál (Second conditional)

Zatímco první podmínkové věty se v angličtině používají pro reálné podmínky, tak druhý kondicionál se používá pro nereálné podmínky. Pokud použijeme tuto formu, tak říkáme: co by bylo, kdyby. Ve vedlejší větě je jako v předchozích slovíčko „If“, které znamená „kdyby“ a věta v minulém čase prostém. Hlavní věta je pak tvořena pomocí slovíčka „would“, které v angličtině vyjadřuje podmiňovací způsob

Struktura druhé podmínkové věty:

If + věta v minulém čase prostém, věta s would + sloveso v infinitivu.

Příklady použití ve větách:

  • If it rained, you would get wet.– Kdyby pršelo, tak budeš mokrý.
  • If I won a million, I would travel around the world. – Kdybych vyhrál milion, cestoval bych po celém světě.
  • If I knew her phone number, I would call her. – Kdybych znal její telefonní číslo, zavolal bych jí.
  • If I didn’t have a headache, I would go out with you. – Kdyby mě nebolela hlava, tak bych s Tebou vyrazil ven.
  • I would tell you her number if I knew it. – Řekl bych Ti její číslo, kdybych ho věděl.
  • If I wereyou, I would not go – Kdybych byl Tebou, tak bych tam nechodil.
  • I wouldn’t be so tired if I went to bed earlier. – Nebyl bych tak unavený, kdybych šel včera do postele dříve.

Třetí kondicionál (Third conditional)

Jak vidíte, tak každý další kondicionál je méně reálný. U třetí podmínkové věty se dostaneme do ještě více imaginární oblasti a navíc do minulosti. Stejně jako u předchozích se i zde používá slovíčko „if“ a v tomto případě znamená „kdyby býval“. Vedlejší věta pak pokračuje v předminulém čase a hlavní věta je minulý podmiňovací způsob (would have + příčestí minulé – příčestí minulé pro nepravidelná slovesa najdete na stránce nepravidelná slovesa).

Struktura třetí podmínkové věty:

If + věta v předminulém čase, věta s would + have + příčestí minulé.

Příklady použití ve větách:

  • If you had been more clever, you wouldn’t have had bad grades. – Kdybys byl chytřejší, neměl bys špatné známky.
  • If I had seen her, I would have ask for a phone number. – Kdybych ji viděl, požádal bych o telefonní číslo.
  • If Jane had asked me, I would have helped her. – Kdyby se mě Jane zeptala, pomohl bych jí.

What now?

- a - a few - a little - a lot - a lot of - a.m. - above - across - always - am - among - an - any - April - are - at - August - be - be going to - behind - below - between - billion - by - can - can not - can`t - countable nouns - daily - December - dislike - eight - eleven - February - few - first conditional - five - four - four times - frequently - Friday - from - going - going to - half - hardly ever - have - have got - her - his - how - how - how far - how many - how much - how often - hundred - in - in front of - is - its - January - July - June - let us go - like - little - lots of - many - March - May - million - Monday - monthly - much - must - my - near - need - never - next to - nil - nine - no - normally - nougth - November - o`clock - occasionally - October - often - on - on the top of - once - one - onto - opposite - our - over - p.m. - past - present simple - quarter - rain - rarely - regularly - Saturday - say - second conditional - seldom - September - seven - six - snow - some - sometimes - sun - Sunday - tell - ten - the - their - there are - there is - third conditional - thousand - three - three times - through - Thursday - to be - towards - Tuesday - twice - two - uncountable nouns - under - usually - was - Wednesday - were - what - when - where - which - who - why - will - won`t - would like - yearly - your - zero - zero conditional

Kontakt:

anglina.unas@email.cz